Társasági és osztalékadó ( TAÓ tv.)

tarsasagi_es_osztalekado

A Társasági és osztalékadóról (röviden TAÓ) szóló rendelkezéseket a 1996. évi LXXXI. törvény szabályozza, mely az adó alanyok alapján jogi személyekre kiterjedő, míg a tárgya alapján a jövedelem-, vagyoni tipusú adók közé sorolható. Alanya lehet belföldi illetékességű:
-gazdasági társaság,
-szövetkezet,
-ügyvédi iroda,
-egyéni cég stb.
és külföldi illetékességű olyan gazdasági társaság, amely belföldön telephellyel rendelkezik.

A Társasági és osztalékadó alapját az üzleti évi beszámolóban kimutatott adózás előtti eredményből kiindulva kell meghatározni. Az adózás előtti eredmény a törvény által előírt korrekciós tételekkel módosított összege képezi az adóalapot. Az adófizetési kötelezettséget a pozitív adóalap után kell számítani, aminek mértéke 9 %.

A megállapított társasági adó összegét a naptári év szerint működő adózónak az adóévet követő év május 31-éig kell bevallaniuk, az adó megfizetésére szintén ez a határidő. A TAÓ előleg fizetés negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-ig kell megfizetni, megállapítani az előző éves taó bevallásban kell, amit a NAV kivetéssel ír elő az adózó adófolyószámláján.

A TAÓ számítása:

+Bevételek (a számviteli tv. szerint)
-Költségek, ráfordítások ( A számviteli tv. szerint)

=Adózás előtti eredmény
+Növelő tételek (TAÓ tv. szerint)
-Csökkentő tételek (TAÓ tv. szerint)

=Adóalap
*Adómérték (9 %)

=Számított adó
-Kedvezmények

=Fizetendő adó

Milyen Társasági adó alapot csökkentő tételek vannak?

-a korábbi évek elhatárolt veszteségéből az adozó döntése szerinti összeg, max az adóalap 50 %-ig
-az adótv. szerint megállapított terv szerinti écs. leírás összege
-terven felüli écs. adóévben visszaírt összege
-kapott osztalék és részesedés címén elszámolt összeg
-szakmunkás tanulók foglalkoztatása esetén: a tanulói szerződés alapján a minimálbér 24 %-a, iskolai megállapodás alapján a minimálbér 12 %-a
-munkanélküliek foglalkoztatása esetén max 12 hónapra befizetett szocho összege
-legalább 50 %-ban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásakor személyenként havonta kifizetett munkabér, de max. a minimálbér, ha a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma kevesebb, mint 20 fő
-a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre leképzett céltartalék felhasználásakor az adóévben bevételként elszámolt összeg
-környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére képzett céltartalék, illetve céltartalékot növelő összeg
-visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás a pénzügyileg rendezettre, a járó támogatásra és a térítés nélkül kapott szolgáltatás értékére vonatkozik
-az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett, és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összeg, de max az adó adózás előtti nyereségének a 25%-a és max adóévenként 500 millió Ft (fejlesztési tartalék)
-kapott jogdíj alapján az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt bevétel 50 %-a
-adomány összege közhasznú szervezet esetén 100 %-ban, de az adózás előtti eredmény max 20 %-a, kiemelten közhasznú szervezet esetén 150 %-ban, de az adózás előtti eredmény max 20 %-a. Ez együttesen nem haladhatja meg igazoltan az adózás előtti eredmény 25 %-át.

Társasági és osztalékadó alapot növelő tételek:

-várható kötelezettségekre, és jövőbeni költségekre képzett céltartalék, vagy a céltartalékot növelő összegként elszámolt ráfordítás
-a számviteli tv. szerint elszámolt terv szerinti, és terven felüli écs. leírás összege
-az a költségként, vagy ráfordításként elszámolt és adózás előtti eredmény csökkentésére számításba vett összeg, ami nincs összefüggésben a vállalkozási tevékenységgel
-jogerős határozatban megállapított bírság, jogkövetkezményből adodó kötelezettség ráfordításként elszámolt összege
-követelésre elszámolt értékvesztés összege, és az adóévet megelőző évben az adózás előtti eredményt csökkentő tételként elszámolt összeg
-behajthatatlan követelés adóévben leírt összege és a behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés
-az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke

Társasági és osztalékadó kedvezmények:

-fejlesztési adókedvezmény
-kkv kedvezmény
-energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezménye
-filmalkotás és előadó művészeti szervezetek támogatásának kedvezménye
-látvány-csapatsportok támogatásának kedvezménye
-olimpiai pályázat támogatásának kedvezménye
-élőzenei szolgáltatás kedvezménye

Fejlesztési kedvezmény

A beruházás megkezdése előtt benyújtott kérelemre a Pénzügy Minisztérium határozata alapján vehető igénybe, a számított társasági adóból legfeljebb annak a 80 %-ig.

Kis- és középvállalatok kedvezménye:

A hitelszerződés alapján a tárgyi eszköz beszerzéséhez és előállításához alkalmazható az adóévben hitelre fizetett kamat 40 %-a, de max 6 millió Ft. Az adókedvezmény a Társasági adó 70 %-áig érvényesíthető.

Beruházási adókedvezmény:

Kormányrendelet alapján meghatározott társadalmi, gazdasági szempontból elmaradott térségben alkalmazható. Minimum 3 milliárd Ft értékű termék előállítást szolgáló beruházás üzembehelyezését követő legfeljebb 10 naptári évben. A beruházás üzembehelyezését követő 2 évben csak abban az adóévben vehető igénybe, melyben a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 100 főveé meghaladja a beruházás megkezdését megelőző évben foglalkoztatottak számát. A társasági adó 100 %-áig igénybevehető.

Jövedelem-nyereség minimum szabálya

A jövedelem-nyereség minimum a korrigált összes bevétel 2 %-a. Ha az adozó az adózás előtti eredménye, vagy az adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem-nyereség minimumot, akkor 2 választása lehet:
-adóbevallásában bevallást kiegészítő nyilatkozatot tesz, vagy
-a jövedelem-nyereség minimumot tekinti adóalapnak

Kérdésed van? Kérj ingyenes konzultációt!

Lépj velünk kapcsolatba, és kezdjük el a közös munkát.

Elérhetőségek

e-mail: info@kconsulting.hu

A levelekre 1 napon belül válaszolunk.

telefon: +36-30-017-20-42

Nyitvatartás: hétköznapokon 9:00-16:00

Közösségi média

Alapelvünk

„Küldetésünk növelni a vállalkozásod eredményét, a Te sikered egyben a mi sikerünk is. Szeretjük a szakmánkat, így alázattal és lelkiismerettel dolgozunk. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy felülmúljuk ügyfeleink elvárásait.”

2021©KCONSULTING Minden jog fenntartva |Impresszum|Adatvédelem|