Bizonylatok és a Számla

bizonylatok számla

Sokan nincsenek tisztában a bizonylatok fogalmával, tegyük ezt helyre, mik is ezek, mivel könyvelni is csak szabályszerű bizonylatok alapján lehet. A Számviteli tv. 165. § (1) mondja ki:
Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.

Számviteli bizonylatok

Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, illetve a gazdálkodóval üzleti, vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy, vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását alátámasztja.

A bizonylatok fajtái

-számla – Minden számla bizonylat, de nem minden bizonylat számla!
-szerződés
-megállapodás
-kimutatás
-hitelintézeti bizonylat
-bankkivonat
-jogszabályi rendelkezés, és egyéb ilyennek minősíthető irat

A bizonylatokat, melyek alapbizonylatok, bevallások, beszámolók 8 évig kötelesek vagyunk megőrízni, még a bér-, és munkaügyi anyagokat örökké.

Számla

Az ÁFA tv. 159. § (1) Az adóalany köteles – ha e törvény másként nem rendelkezik – a 2. § a) pontja szerinti termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni.
Tehát számlát kötelesek vagyunk kiállítani. Számlázhatunk nyomtatvánnyal, ami lehet nyugtatömb, vagy számlatömb, melyet előre sorszámmal ellátott formában tudjuk nyomtatványboltban megvásárolni, ezekre kézzel írhatunk számlát, de FIGYELEM 2020. júl. 1-től minden belföldi alanynak, 2021. jan. 1-től pedig már a magánszemélynek kiállított számlákat is be kell jelenteni a NAV-nak értékhatártól függetlenül! Ez vonatkozik a kézi számlatömbbe kiállított számlákra is! A mulasztás számlánként 500 ezer forintos bírsággal sújtható! A kézi számlatömbben kiállított számlák egyesével történő lejelentése nagyon kényelmetlen és időigényes, így a számítógépes módszer egyszerűbb megoldást nyújthat, ami történhet egy telepített számlázó programmal, vagy online számlázó rendszerrel.

A számla tartalmi elemei, melyeknek meg kell jelennie a számlán:

-sorszám, amely egyértelműen azonosítja a számlát
-számla kibocsátásának kelte
-a számla kiállítójának a neve, címe, adószáma
-egyéni vállalkozó esetében a nyilvántartási szám
-a vevő neve, címe
-termék, vagy szolgáltatás megnevezése, mennyiségi egysége, nettó egységára
-nettó és bruttó árat (fordított áfa esetében FAD, alanyi mentes esetén AAM)
-Áfa százaléka, áfa értéke
-célszerű feltüntetni a bankszámlaszámot is, amennyiben a számla utalásos

Vannak olyan esetek, mikor fel kell tüntetni:

-EU-n belüli számlázás esetén a közösségi adószám
-a vevő adószáma
-a számla teljesítésének napja, ha eltér a számla kibocsátás keltétől
-KATA adózó esetén a „Kisadózó” megjelölés
-árengedmény, ha azt az egységár nem tartalmazza
-adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás
-devizás számla esetén az áfa értéke, még akkor is, ha az áfa 0, továbbá az átszámításkori árfolyamot
-pénzforgalmi áfa esetén a „Pénzforgalmi elszámolás” kifejezés
-EU-n belül, adó felszámítása nélkül értékesített új közlekedési eszközre vonatkozó technikai adatok
-„különbözet szerinti szabályozás – utazási irodák, vagy használt cikk, vagy műalkotások, vagy gyűjteménydarabok, régiségek” utazásszervezési szolgáltatás, használt ingóság értékesítés, műalkotás, vagy régiségértékesítés esetén
-pénzügyi képviselő neve, címe, adószáma, amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője állítja ki

A számlát, amennyiben rontjuk, módosítani szeretnénk, állíthatunk ki sztornó számlát, vagy helyesbítő számlát stb., ezeket a számlával egy tekintet alá eső okiratoknak nevezzük.
Ezen okiratoknak is megvan egy minimális követelménye.

Számlával egy tekintet alá vont okiratok minimális követelményei:

-az okirat kibocsátás kelte
-az okirat sorszáma, mely az okiratot azonosítja
-hivatkozás arra a számlára, mely adattartamát módosítja az okirat

A számla és a nyugta lehet elektronikus vagy papíralapú

A számlákat a teljesítésig kell kiállítani, vagy előleg fizetés esetén a fizetendő adó megállapításáig, de legfeljebb az attól számított ésszerű időn belül.

Kérdésed van? Kérj ingyenes konzultációt!

Lépj velünk kapcsolatba, és kezdjük el a közös munkát.

Elérhetőségek

e-mail: info@kconsulting.hu

A levelekre 1 napon belül válaszolunk.

telefon: +36-30-017-20-42

Nyitvatartás: hétköznapokon 9:00-16:00

Közösségi média

Alapelvünk

„Küldetésünk növelni a vállalkozásod eredményét, a Te sikered egyben a mi sikerünk is. Szeretjük a szakmánkat, így alázattal és lelkiismerettel dolgozunk. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy felülmúljuk ügyfeleink elvárásait.”

2021©KCONSULTING Minden jog fenntartva |Impresszum|Adatvédelem|